Khuyến mãi Maxfun

Khuyến mãi Maxfun thưởng mỗi ngày 2

Thời gian diễn ra chương trình khuyến mãi Max fun bắt đầu từ 1/1/2021 – 31/1/2021. Deal sẽ xuất hiện ngẫu nhiên và kết thúc lúc 23:59 trong ngày. Hệ thống sẽ tính DEP + TO bắt đầu từ 00:01 đến 23:59 trong ngày. Để nhận thưởng, người chơi hoàn thành yêu cầu của nhiệm […]

Read More

Khuyến mãi Maxfun thưởng mỗi ngày 1

Thời gian diễn ra chương trình khuyến mãi bắt đầu từ 00:01 đến 23:59 từ 1/1/2021 đến 31/1/2020. Áp dụng cho tất cả các thành viên của Maxfun. Để nhận khuyến mãi, người chơi chỉ cần hoàn thành yêu cầu của Deal được chọn. Sau đó, hệ thống sẽ kiểm tra, nếu người chơi hoàn […]

Read More