Sự kiện Thưởng Mỗi Ngày 2

Maxfun: Sự kiện Thưởng Mỗi Ngày 2

Thời gian: Tất cả các ngày thứ 7, chủ nhật trong tháng 5/2021 Thưởng Mỗi Ngày 2 – Deal xuất hiện random và kết thúc ở 23:59 trong ngày – Tính DEP + TO bắt đầu từ 00:01 đến 23:59 trong ngày Thành viên Maxfun tham gia và làm nhiệm vụ bằng cách hoàn thành […]

Read More