Sự kiện Thưởng mỗi ngày 1

Sự kiện Thưởng mỗi ngày 1 tại các slot game Maxfun

Khuyến mãi bắt đầu từ 00:01 ngày 1/3/2021 – 23:59 ngày 31/3/2021. Người chơi Maxfun tham gia và nhận thưởng bằng cách hoàn thành yêu cầu của Deal được chọn trước khi Nhấn ” Nhận Thưởng”. Hệ thống sẽ kiểm tra tài khoản của người chơi đã hoàn thành yêu cầu của Deal được chọn […]

Read More