Day: Tháng Một 6, 2021

Khuyến mãi Maxfun thưởng mỗi ngày 2

Thời gian diễn ra chương trình khuyến mãi Max fun bắt đầu từ 1/1/2021 – 31/1/2021. Deal sẽ xuất hiện ngẫu nhiên và kết thúc lúc 23:59 trong ngày. Hệ thống sẽ tính DEP + TO bắt đầu từ 00:01 đến 23:59 trong ngày. Để nhận thưởng, người chơi hoàn thành yêu cầu của nhiệm […]

Read More